วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557

สสภ.13 ตั้งอยู่ที่ไหน

สสภ.13 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 31/2 ม.4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000